Thank you for your patience while we retrieve your images.
Legoland

כמו לשחק בלגו אנחנו משחקים עם האדמה
שמות רבים לה: אדמה שמנה, אדמה רזה, טרה-רוסה, חוואר מוצא, ממשית או אדמה גירנית
וזאת מבלי לדבר על חלוקה של ארצות ומדינות
פורסים ומחלקים אותה,
שמים חלק פה ושמים חלק שם,
בונים והורסים,
שכבה על שכבה,
יוצקים לתוך תבניות גבעות עקלקלות ו....?
אי שם איילה, נקלעה לתוך התבנית המלבנית או הרבועה
היא עדיין מדלגת אך האם יש לה מוצא? אולי אבודה? ואולי התאבנה?
והאם בכלל זוכרים אותה?
LegoLand
שאלה תהייה וגם סוג של אמירה...